Chocolatier Tom De Witte runt sinds 2000 'Choc & Sweets'. Callebaut is sinds de beginperiode onze trouwe partner als het gaat om het zwarte goud. Met Cocoa Horizons kiezen we voor een duurzame aanpak. Traceerbare en eerlijke chocolade, waarbij de cacaoboeren rechtstreeks ondersteund worden. Zo dragen we bij aan betere levens- en werkomstandigheden op de cacaoplantages.

Pralines

Thema chocolade

Confisserie

Geschenken